پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

به مناسبت بهار طبیعت و بهار قرآن در نوروز 1403

یکشنبه 28 اسفند 1401 12:20 |دسته بندی : دیوار ، فعالیت و عملکرد ، اخبار ، اطلاعیه ، گالری تصاویر ، فعالیت ها ، گالری فیلم و عکس ، رویدادها

راهی که رفته ایم . . .

بدون دیدگاه

کارگاه کاوش یساقلق روستای یساقلق بالا شهرستان کلاله

پنجشنبه 22 آبان 1399 11:46 |دسته بندی : فعالیت و عملکرد ، حفاری و کاوش ، گالری تصاویر

کارگاه کاوش یساقلق روستای یساقلق بالا شهرستان کلاله

بدون دیدگاه

کارگاه کاوش قره دیب روستای کسر شهرستان کلاله

پنجشنبه 22 آبان 1399 11:43 |دسته بندی : فعالیت و عملکرد ، حفاری و کاوش ، گالری تصاویر

کارگاه کاوش قره دیب روستای کسر شهرستان کلاله

بدون دیدگاه

کارگاه کاوش ساری سو روستای تمر قره قوزی شهرستان کلاله

پنجشنبه 22 آبان 1399 11:41 |دسته بندی : فعالیت و عملکرد ، حفاری و کاوش ، گالری تصاویر

کارگاه کاوش ساری سو روستای تمر قره قوزی شهرستان کلاله

بدون دیدگاه

کارگاه کاوش گرگر روستای قره یسر شهرستان کلاله

پنجشنبه 22 آبان 1399 11:36 |دسته بندی : فعالیت و عملکرد ، حفاری و کاوش ، گالری تصاویر

کارگاه کاوش گرگر روستای قره یسر شهرستان کلاله

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165