پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

موقعیت جغرافیایی

چهارشنبه 10 دی 1399 09:08 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، موقعیت جغرافیایی

دیوار بزرگ گرگان با طول بیش از 200 کیلومتر به همراه تاسیسات وابسته(شامل: خندق، کوره های آجرپزی، سدخاکی، کانال های آبرسانی، 38 قلعه متصل به دیوار، 4 برج نگهبانی و بیش از 25 قلعه شهر) به عنوان بخشی از توانمندی و استحکامات نظامی امپراتوری ساسانی، نقش مهمی در مقابله با دشمن و تامین امنیت راههای بازرگانی و آرامش مردم منطقه داشته است که اسناد تاریخی موجود و نتایج کاوش های باستان شناسی نیز به درستی این موضوعات اشاره دارند.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165