پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

تأسیسات و سازه های آبی

چهارشنبه 10 دی 1399 09:52 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، تأسیسات و سازه های آبی

حفر چندین کانال آبرسانی برای انتقال آب گرگانرود به سمت خندق دیوار بزرگ گرگان و قلعه های نظامی جهت آبگیری خندق ها در مواقع لزوم، تولید خشت، تهیه ملات گل و سایر مصارف دیگر در امتداد دیوار بزرگ گرگان از اقدامات اساسی ساسانیان و مدیریت منابع آبی در ساخت استحکامات نظامی دشت گرگان است.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165