پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

کوره های آجرپزی

چهارشنبه 10 دی 1399 09:55 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، کوره های آجرپزی

برای تهیه مصالح مقاوم در برابر نفوذ مهاجمین و باران های موسمی نواحی شمال شرقی ایران در دشت وسیع گرگان بهترین مصالح سنگ و آجر است. مهندسان ساسانی با شناخت از محیط طبیعی منطقه و کمبود مصالح ساختمانی مقاوم برای ساخت دیوار بزرگ گرگان با طراحی و ساخت صدها کوره آجرپزی ساده با فاصله نزدیک نسبت به دیوار بزرگ گرگان، قلعه های نظامی و قلعه شهرها، اقدام به پخت خشت های تولید شده حاصل از خاک خندق در کوره های آجرپزی نمودند که یکی دیگر از ابتکارات خاص ساسانیان در دشت گرگان است.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165