پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

قلعه شهرها

چهارشنبه 10 دی 1399 10:02 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، قلعه شهرها

بیشتر قلعه شهرها دارای خندق، دروازه ورودی، دیوارهای بلند، برج های نگهبانی، ارگ حکومتی، راههای اصلی و فرعی، مناطق نظامی، مسکونی، صنعتی، تجاری، خدماتی و ... با اشکال هندسی مربع، مستطیل، چندضلعی و مساحت متوسط 20 تا 300 هکتار می باشند.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165