پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

گاهنگاری

چهارشنبه 10 دی 1399 10:04 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، گاهنگاری

ساخت دیوار بزرگ گرگان کاری عجولانه در برابر فشار دشمن نبوده، بلکه بر اساس اسلوب و اقدامی از قبل طراحی شده در برابر خطرات و تهدیدات احتمالی با این ابعاد به همراه قلاع نظامی متصل به دیوار و بیش از 25 قلعه شهر در ضلع جنوبی دیوار بزرگ گرگان است که با خندق های وسیع احاطه شده و سربازان زیادی در طول مسیر دیوار حضور داشته اند.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165