پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

Woodland use in treeless landscapes? A compilition of botanical data from NE Iran during the Sasanian Empire

پنجشنبه 25 اسفند 1401 11:43 |دسته بندی : دیوار ، انتشارات ، مقالات

.

بدون دیدگاه

تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایران عصر ساسانی

یکشنبه 08 خرداد 1401 10:27 |دسته بندی : دیوار ، انتشارات ، مقالات

چکیده: گستردگی قلمرو ساسانیان گذشته از ثروت و قدرتی که برای شاهنشاهان ساسانی به ارمغان می آورد، در زمینه حفظ یکپارچگی ایران مشکلاتی را باغث می شد. نواحی شرقی ایران که با پایتخت و مرکز حکومت فاصله داشت، بیشتر از نواحی دیگر در معرض ناآرامی بود. هجوم اقوام هپتالی و دست اندازی آنها به ایالات شرقی ایران بخش عمده ای از این ناآرامی ها را به وجود می آورد.

بدون دیدگاه

نقشه(مکانی) تاریخی مجموعه آثار معماری و باستانی مجدوده مرکزی دشت گرگان به مرکزیت گنبد قابوس: بر پایه اکتشافات باستانشناسی و متون تاریخی

چهارشنبه 11 اسفند 1400 13:28 |دسته بندی : دیوار ، انتشارات ، مقالات

.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165