تصویربرداری هوایی با روش اسکن لیزر هوایی(لیدار) برای تهیه عکس نقشه و نقشه های رقومی از آخرین وضعیت قلمرو دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته به عنوان یکی از عظیم ترین استحکامات نظامی امپراتوری ساسانی در ایالت گرگان قدیم/ استان گلستان به منظور تهیه نقشه های عرصه و حریم تاریخی، منظری و ... ، تدوین ضوابط استحفاظی جهت حفاظت پایدار،

در راستای آماده سازی، ساماندهی، حفاظت، مرمت و احیاء دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته به منظور فراهم شدن بستر لازم برای تهیه پرونده ثبت جهانی طولانی ترین اثر میراث فرهنگی ایران زمین، سومین بار پرواز با هواپیما بر فراز دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته بعد از گذشت 90 سال از اولین پرواز(1310) و 50 سال از دومین پرواز(1350) در حال انجام است. تصویربرداری هوایی با روش اسکن لیزر هوایی(لیدار) برای تهیه عکس نقشه و نقشه های رقومی از آخرین وضعیت قلمرو دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته به عنوان یکی از عظیم ترین استحکامات نظامی امپراتوری ساسانی در ایالت گرگان قدیم/ استان گلستان به منظور تهیه نقشه های عرصه و حریم تاریخی، منظری و ... ، تدوین ضوابط استحفاظی جهت حفاظت پایدار، پیشگیری و جلوگیری از روند تهدید و تخریب در مواجهه با توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی، طرحهای عمرانی در سطح ملی و محلی، توسعه ساخت و سازهای مسکونی و زیرساخت های روستایی و شهری و ... از مهم ترین دستاوردهای این پروژه محسوب می شود. این پروژه به سفارش و نظارت پایگاه دیوار بزرگ گرگان تحت مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با هماهنگی اداره کل امور پایگاههای کشور توسط مهندسان مشاور رایان نقشه با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مصلح با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر هیات محترم دولت تدبیر و امید به مساحت 1100 کیلومتر مربع در دست اقدام است.

    دیوار بزرگ گرگان با طول بیش از 200 کیلومتر به همراه تاسیسات وابسته، سومین دیوار طولانی بعد از دیوار بزرگ چین(6200 کیلومتر) و دیوار لیمز در آلمان(548 کیلومتر) است که از دامنه شمالی ارتفاعات بیلی کوه در محدوه پارک ملی گلستان در شرق شروع و تا کرانه های شرقی دریای کاسپین در غرب امتداد دارد. دیوار بزرگ گرگان با شماره 2345 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.