.

کمیته آموزش کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گلستان 
و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 
 به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری، برگزار می نماید : 

ناگفته های سومین دیوار دفاعی دنیای باستان در دشت گرگان 

دکتر جبرئیل نوکنده

- هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور
- مدیر پروژه دیوار بزرگ گرگان
- رییس کل موزه ملی ایران

حمید عمرانی رکاوندی 

- مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان

 دوشنبه چهارم اسفند ساعت ۱۳ الی ۱۵

وبینار به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری برای اعضای محترم انجمن های  راهنمایان سراسر کشور به صورت رایگان می باشد.

✴️برای دریافت لینک ثبت نام با انجمن راهنمایان استان خود تماس حاصل فرمایید.

#کانونراهنمایانگردشگریسراسرکشور
#روزجهانیراهنمایان_گردشگری

Telegram & instagram:  @iftga

Website:  www.iftga.com

انجمن راهنمایان گردشگری گلستان 

Telegram & instagram: @golestan_tga