.

رديف نام واحد درجه  نام بهره بردار نام  مدیر شهرستان آدرس و پست الکترونیک تلفکس  موبایل
1 آویشن 1 غلامرضا قلندری غلامرضا قلندری گرگان گرگان-کمربندی 32622822-32620855 9111716535
2  صوفي 1 احمد نيشاپوري احمد نيشاپوري گرگان گرگان ناهار خوران روبروي محيط زيست 32529771-32524888 09113770992-09112782420
3  صاحبدل 1 زریه میرزائی زریه میرزائی گرگان گرگان – النگ دره 32535000 09119734809- 09111713589
4  شادمانه 2 رحمان حقیقت رحمان حقیقت گرگان گرگان – کیلومتر 3 گرگان به علی آباد-سر خط گلدشت 32177033-32175952 9111713311
5  سیمرغ 1 امیر شاهینی امیر شاهینی گرگان گرگان – کیلومتر 2 گرگان به علی آباد- جنب فیض آباد   9113711940
6 ماهان 3 محمد خراسانی محمد خراسانی گرگان گرگان – جاده قدیم گرگان به کردکوی-خطیر آباد   09117681074-09113690018
7 قصر خورشید 1 حمید نیکزاد حمید نیکزاد گرگان گرگان-ناهارخوران 32329001 9111752543
8 سید مسعود 3 محدثه احمدی محدثه احمدی گرگان گرگان پل سید مسعود   9111710098
9  رحمان 2 محمد رضا زین العابدین محمد رضا زین العابدین گرگان گرگان – کیلومتر 12 گرگان به علی آباد- سرخط سرخنکلاته   9112750610
10  بهنام 1 علی اکبر قراموسانلو علی اکبر قراموسانلو گرگان گرگان – کیلومتر 25 گرگان به علی آباد- روستای قرق 322652156-32266639 09393716547-09119615470
11  قصر سبز 2 برات اله ابراهیم ابادی برات اله ابراهیم ابادی گرگان گرگان ، کیلومتر 2 جاده گرگان به اقلا 32688040،42 1732688040
12  برادران بطيار ( کبابی) 1 مهدی بطیار مهدی بطیار گرگان گرگان – گرگان به علي آباد روستاي تقي آباد 32763312 9113756493-9113773925
13  گل مریم ( چایخانه ) 3 مریم رمضان نژاد مریم رمضان نژاد گرگان گرگان – ناهارخوران کوچه دنج   09113755203-09113755282
14   یعقوبیه ( چایخانه) 2 حسین رقایی حسین رقایی گرگان گرگان- زیارت   09112717376-09117015401
15    اقاقیا (چایخانه) 2 برزویه جراح برزویه جراح گرگان گرگان- زیارت 32305894 9111772013
16  ترمينال ( اغذیه ) 1 سعيد سلطاني سعيد سلطاني گرگان گرگان –  ترمينال مسافربري 32685503 09113759251-09117723714
17 وآلاگل  3 مجید ایرجی مجید ایرجی گرگان گرگان – ابتدای جاده شصت کلاته   9111717774
18  ( باغ دادور) 3 سید رضا دادورنیا سید رضا دادورنیا گرگان گرگان- روستای واحد پذیرائی دادور ولیک آباد 9-32170007 9111710550
19  برج گردشگری گرگان( غیر فعال) 1 محسن الماسی اصفهانی محسن الماسی اصفهانی گرگان گرگان – میدان بسیج   9119735300
20  دنگيجه ( اغذیه) 3 موسي صفائي پور موسي صفائي پور گنبد گنبد-بعد از سه راهي داشلي برون-5 كليومتر به داشلي برون 3374382 9111790041
21 برترجوجه ایرانیان 1 علی موجرلو علی موجرلو گنبد گنبد - ابتدای  جاده مینودشت 1-3354050033540291 9111244170
22 حاجی زاده 1 مجتبی حاجی زاده مجتبی حاجی زاده گنبد گنبد- جنب دریاچه مصنوعی 39-33344828 9113762151
23  جوجه شمس 1 رسول شمس آبادی رسول شمس آبادی رامیان رامیان- کیلومتر 10 علی آباد به آزادشهر- روستای دارکلاته  35895999 9112759252-09113723367-091127592520
24 امید 2 مرضیه یازرلو مرضیه یازرلو آزادشهر آزادشهر- جنب پلیس راه آزاد شهر 015117675018-35884633 9353689387-09012653496
25  دربند( غیر فعال) 2 منصوری رضی منصوری رضی رامیان رامیان – دلند بعد از پمپ بنزین 35892251-035224757 35892251-035224757
26  آلما گل 2 سید عبداله میری سرکلاته سید عبداله میری سرکلاته آق قلا اقلا-جاده گرگان به آق قلا- روستای قربان آباد   9113716010
27  اصغر شیشلیک 2 اصغر فرامرزی اصغر فرامرزی گالیکش گالیکش-جنب سیلوی گندم 35838358 9113761957
28  گلستان 2 حاج حسن خودنیا حاج حسن خودنیا گالیکش گالیکش- روستای صادق آباد   09112791654-09111798095
29  دهکده 1 جواد اخلاقی راد جواد اخلاقی راد مینودشت مینودشت- کیلومتر 150 گرگان به مشهد-تنگراه 35806367 9113720240
30  کاکتوس 1 حسین حاجی زاده حسین حاجی زاده مینودشت مینودشت- کیلومتر 150 گرگان به مشهد-تنگراه 35806267 9111760851
31   جنگل گلستان( چایخانه) 3 محمد قلي حسن زاده محمد قلي حسن زاده مینودشت مينودشت كيلومتر 150 گرگان به مشهد-تنگراه 35853350 9113765579
32  محمد( کبابی) 3 محمد میرزائی محمد میرزائی گالیکش گالیکش به تنگراه روستای صادق آباد 35800724 35800724
33  اغذیه مجید  3 منصور مجیدی منصور مجیدی گالیکش گالیکش روستای تنگراه 35853269 9119971389
34 گلریزان 2 محمد ملکشاهی محمد ملکشاهی کردکوی کردکوی – کیلومتر 18 گرگان به کردکوی-سر خط ایلوار 09112717624  34343565 09111756029-34343565
35 نگین دنگلان 2 محمد رضا باقر بور محمد رضا باقر بور کردکوی .کردکوی –دنگلان-اول دنگلان   09361182539-09112709974
36   میثم ( چایخانه) 3 زهراء عموئی زهراء عموئی بندرترکمن بندر ترکمن- استقلال 18 شهید نادری 34427090 9119717511-34427090
37  چهار فصل ( چلو کبابی ) 2 ناصر نوروزي ناصر نوروزي آزادشهر آزاد شهر- خوش ييلاق 35705207-35724239 09119745754-01746845207
38  چشمه بهار( چایخانه) 3 حسین قره خانی حسین قره خانی آزادشهر آزاد شهر- کیلومترر 55آزادشهر به شاهرود   9113723202
39 رستوران ضحی 3 دورسن بایئ دورسن بایئ گالیکش گالیکش به تنگراه روستای صادق آباد 35800724 35800724
40 دلفین 2 عزت السادات ابطحی عزت السادات ابطحی کردکوی کردکوی – جاده کردکوی بندرگز روبروی کارخانه آرد معقول 9112781643  
41 بهشت هیرکان(تعطیل) 3 حسین جندقی حسین جندقی آزادشهر آزاد شهر- کیلومتر 5 آزادشهر به دلند - انتهای روستای قره قاچ   9117964298
42 چرکزی 2 آیناز چرکزی  آیناز چرکزی گنبد گنبد خط نو-روستای هیو چی مجتمع خدمات رفاهی چرکزی    9117964298
43 میرداماد 3 مریم تازیکی مریم تازیکی گرگان گرگان،روستای کریم آباد 9113710950  
44 آلتین صحرا  3 طواق قلیچ چپرلی  طواق قلیچ چپرلی  آق قلا آق قلا ، قبل از پلیس راه