به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و نمایشگاه ظرفیت های روستایی شهرستان آق قلا شکل گیری بیش از 50 روستای کوچک و بزرگ از اقوام مختلف در قلمرو دیوار بزرگ گرگان برپا گردید.

بازدید استاندار گلستان و هیات همراه از غرفه پایگاه دیوار بزرگ گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و نمایشگاه ظرفیت های روستایی شهرستان آق قلا
شکل گیری بیش از 50 روستای کوچک و بزرگ از اقوام مختلف در قلمرو دیوار بزرگ گرگان فرصت مناسبی برای حفاظت پایدار و معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی محسوب می شود که امیدواریم با تامین زیرساخت‌های زیربنایی و ثبت در فهرست میراث جهانی در آینده نزدیک، شاهد توسعه گردشگری پایدار در منطقه باشیم.