این سامانه راه اندازی شده و از طریق وبگاه پایگاه دیوار بزرگ گرگان؛ http://gorganwall.ir در بالای صفحه اصلی سمت چپ یا با نوشتن آدرس: http://103.75.199.128:8000/map/gorgan در محل درج آدرس مرورگر قابل دستیابی است. همچنین باطلاع مخاطبان عزیز می رساند در آینده نزدیک این سامانه بروزرسانی خواهد گردید.