تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه غربی کشور چین روزهای چهارشنبه سی و یکم خرداد و روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 بمدت دو روز از دیوار بزرگ گرگان و تأسیسات وابسته دیدار کردند.