نشست محمد جواد ساوری؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با مهندسین مشاور رایان نقشه

در راستای بررسی آخرین وضعیت پروژه ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان؛
 نشست محمد جواد ساوری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با مهندسین مشاور رایان نقشه.

 ساوری: یکی از پروژه های مهم و محوری که می تواند توسعه  و رونق اقتصاد استان را به همراه داشته باشد احیای دیوار بزرگ گرگان است.
 و مهمترین اقداماتی که در گذشته صورت گرفته و جای تشکر ویژه دارد نقشه برداری از طول مسیر دیوار بزرگ گرگان است که 60 درصد آن انجام شده و 40 درصد باقی مانده است. نقشه برداری از این اثر مهم تاریخی استان و کشور نیاز به تامین اعتبار دارد که در اسرع وقت آنرا به انجام خواهیم رساند. 7 تیرماه 1402