بیشتر قلعه شهرها دارای خندق، دروازه ورودی، دیوارهای بلند، برج های نگهبانی، ارگ حکومتی، راههای اصلی و فرعی، مناطق نظامی، مسکونی، صنعتی، تجاری، خدماتی و ... با اشکال هندسی مربع، مستطیل، چندضلعی و مساحت متوسط 20 تا 300 هکتار می باشند.

ساسانیان به منظور آسایش و امنیت مردم ایالت گرگان و همچنین آموزش نیروهای نظامی و تهیه و تولید تجهیزات نظامی، بیش از 25 قلعه شهر بزرگ و کوچک در دامنه های شمالی ارتفاعات البرز شرقی، جلگه های سرسبز و دشت حاصلخیز ایالت گرگان با فاصله دور و نزدیک از یکدیگر و دیوار بزرگ گرگان در ضلع جنوبی دیوار بزرگ گرگان احداث و بازسازی نمودند و تلاش کردند امنیت خانواده های نظامیان، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و ... را فراهم نمایند. بیشتر قلعه شهرها دارای خندق، دروازه ورودی، دیوارهای بلند، برج های نگهبانی، ارگ حکومتی، راههای اصلی و فرعی، مناطق نظامی، مسکونی، صنعتی، تجاری، خدماتی و ...  با اشکال هندسی مربع، مستطیل، چندضلعی و مساحت متوسط 20 تا 300 هکتار می باشند که در حال حاضر بخش اعظم ساختارهای معماری این قلعه شهرها تخریب و با کاربری کشاورزی و مرتع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حال بهره برداری است.

گبری قلعه، ایگدر سفلی، شهرستان گنبد کاووس

دشت قلعه، روستای دشت حلقه، شهرستان مینودشت