آخرین اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

26فروردین, 1402

29 فروردین، روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی با شعار" تحولات میراث" را گرامی می داریم.

ایکوموس با توجه به ظرفیت تحولات میراث برای ایجاد توانایی، اقدامات فراگیر و متحول‌کننده، از راه پاسداشت همۀ انواع میراث از پیامدهای مضر تغییرات اقلیمی و اجرای واکنش‌های مبتنی بر آگاهی‌بخشی از مخاطرات در برابر بحران، خواستار اقدام عملی در همبستگی با مردمان بومی با رویکردهای فرهنگی و دانش محلی برای انطباق با جوامع محلی در تصمیم سازی و سیاستگذاری و مدیریت پایدار زیست بوم و اقلیم و فرهنگ است.

دیوار بزرگ گرگان
The Greate Wall of Gorgan

دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته یکی از شاهکارهای مهندسی نظامی ناشناخته از دوره امپراتوری ساسانی در حوزه فرهنگی شمال شرق ایران است که به منظور جلوگیری از تاخت و تازهای اقوام بیانگرد آسیای مرکزی و پاسداری از مرزهای کشور، راه ابریشم و امنیت و آسایش مردم منطقه با مصالح خشت و آجر احداث شده که در منابع تاریخی با نام های دربند گرگان، دربند خزران، باب الابواب، سد ایران و توران، سد یاجوج و ماجوج، سد اسکندر، سد پیروز، سد خسرو، سد انوشیروان، سد قزل آلان و مارسرخ از آن یاد می شود.

به استناد مدارک مکتوب تاریخی عده ای ساخت دیوار بزرگ گرگان را به زمان هخامنشیان و برخی هم به اسکندر مقدونی ( 330 پیش از میلاد ) نسبت می دهند اما آنچه مسلم است اینکه دیوار در زمان لشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران هنوز بنیاد نشده بود. تعدادی از مورخان معتقدند دیوار بزرگ گرگان، به عنوان طولانی ترین مانع باستانی همزمان با دیوار بزرگ چین و به تبعیت از آن در برابر یورش بیابانگردان واحه های آسیای مرکزی احداث شده است اما شواهد تاریخی نشان می دهد دیوار چین در زمان شی هوانگ تی، امپراتور چین( 246 – 204 ) پیش از میلاد ساخته شده است که از لحاظ زمانی و دوره تاریخی با حضور اشکانیان در ایران مطابقت دارد.


ادامه مطلب

مستند دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان طولانی ترین اثر معماری ایران باستان (به طول 200 کیلومتر) بعد از دیوار چین (به طول 6000 کیلومتر)

و لمیز آلمان (به طول 548 کیلومتر) به عنوان سومین دیوار بزرگ دنیا نام برده شده است .

دیوار بزرگ گرگان به همراه تاسیسات وابسته به عنوان شاخص ترین استحکامات دفاعی ایالت گرگان از کرانه های شرقی دریایی کاسپین شروع و تا ارتفاعات بیلی کوه در جنگل گلستان امتداد و به نام های سد سکندر، سد فیروز، سد انوشیروان ،قزل آلان (مارسرخ) و .... مشهور است . در طول مسیر دیوار بزرگ گرگان 36 قلعه و 3 برج نگهبانی با پلان مربع و مستطیل وجود دارد . زمان ساخت دیوار بزرگ گرگان به زمان ساسانیان میرسد .

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165