ارتباط با پایگاه دیوار گرگان

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

تلفن : 01732261551
فکس : 01732261550
ایمیل : gorganwall2345@gmail.com
کد پستی : 4918694165

جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود می توانید از طریق فرم زیر استفاده نمائید