پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان

چهارشنبه 10 دی 1399 09:17 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان دارای 200 کیلومتر طول با عرض متوسط 2/5 متر بر اساس نتایج کاوش باستان شناسی است که با مصالح آجر به ابعاد 10×40×40 سانتی متر و به وزن متوسط 25 کیلو با ملات گل احداث شده است. هنوز از ارتفاع دیوار بزرگ گرگان اطلاعات دقیقی نداریم اما در منابع تاریخی آمده 8 تا 10 متر ارتفاع و دارای جان پناه و تیرکش هایی به سمت دشمن(شمال) با قابلیت تردد سربازان بوده است.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165