.

ردیف

نام 

درجه واحد

بهره بردار 

مدیر

شهرستان

نشاني

تلفن و دور نويس

موبایل

1

رازی

3

طيبه جلينی

طيبه جلينی

گرگان

گرگان- میدان وحدت- پشت بازار امام

32224613

09155122658-09111712581-9113714678

2

پارس

3

علی شبيريان

علی شبيريان

گرگان

گرگان-میدان وحدت- پشت بازار امام

32229550

09128195497 -09119863719

3

زرندی

2

عبد اله..زرندی

محسن زرندی

علی آباد

علی آباد-خیابان امام ر ضا ا نتهای بلوار

34232577

09901711679 - 09112711679

4

رسالت

3

محمد کاظم رحیمی

محمد کاظم رحیمی

علی آباد

علی آباد-خیابان امام رضا-جنب شهرداری

34232577-34222108

9111706799-91127110568

5

مینو

1

تقی نیازی

محمداسماعیل قاسمی

مينودشت

مینودشت-کمربندی-روبه روی میدان بار

35223188-35223177

09111760489-09118793532

6

گلستان

3

حسن قره سفلو رضایی

مجتبی رضایی

مينودشت

مينودشت-خیابان سی متری الغدیر

35231087

09111760479- 09113747200

7

وزیری

3

سارا قاضوی دوزین

محمد وزیری دوزین

مينودشت

مینودشت- دوزین-خ شهید رجایی-کوچه مسجد

1735212216-1735212279

09113726675-09117551407

8

امینی

3

محمد امینی

محمد امینی

گاليکش

گالیکش-خیابان امام خمینی-خیابان جمهوری

35830284

9112748335

9

گاليکش

2

مهری خسروی

مهری خسروی

گاليکش

گاليکش-خ امام خمینی-جنب پمپ بنزین

35837200-35834200

9113766486-09365757282

10

فردوسی

2

علی اصغر خسرو جردی

علی اصغر خسرو جردی

گنبد

گنبد-میدان امام علی(ع)

33330364 33331665

09111720183-09113763850

11

خيام گنبد

3

علی اکبر بلوکی مقدم

علی صلواتیان

گنبد

گنبد-خیابان امام خمینی-پاساز قاضی مقدم

33227663

9119762099

12

میکائیل

1

محبوبه بیانی

محبوبه بیانی

رامیان

رامیان خان ببین - شیرآباد

39699460

9119801280-9386662002

13

باغ گمشده

2

ابوالفضل دنکوب

ابوالفضل دنکوب

قرق

گرگان -شهر قرق-جنب مسجد 

 

9125626207

14

حقیقی

2

شعبانعلی حقیقی

شعبانعلی حقیقی

کردکوی

ابتدای روستای سرکلاته خرابشهر - جنب تالار حقیقی 

 

9111712261