.

رديف

نام، نوع واحد

درجه

بهره بردار/ مدیر

شهرستان

آدرس

تلفن

 

1

طبیعت بوم کلبه ترکمن

2

فروغ وهاب زاده مرتضوی

کلاله

کلاله –روستای توتلی تمک

9127206741

2

سرونوش

3

:عباسعلی باقری

علی آباد

علی آباد-فاضل آباد-روستای غریب آباد-کوچه اول-سمت راست-درب پنجم

9111755942-www.sarayenooh.com

3

طبیعت بوم کلبه ترکمن

2

فروغ وهاب زاده مرتضوی

گالیکش

گالیکش - تنگراه

9127206741

4

  عمو قدرت

3

قدرت امید زاده

مینودشت

مینودشت- روستای قلعه چه

09111761650-www.amoqodrat.ir

5

 وامنان

2

داود نوروزی

آزاد شهر

آزادشهر -روستای وامنان

9381023606

6

 ترکمن اوی خالد نبی

2

صالح حمیدزاده

کلاله

کلاله روستای گچی سوبالا

9111761196

7

 ساسنگ

2

راحله عرب احمدی

مینودشت

مینودشت -روستای ساسنگ

9128883268-http://sasang.ir

8

 تورکمن یورت

3

عبدالنعیم عاشوری

کلاله

کلاله روستای تمر قره قوزی

9120294409-http://turkmenyurt.com

9

 خانه کدخدا

2

احسان ایروانی

آزاد شهر

آزادشهر روستای فارسیان قانچی

9123219216

10

 ریگ چشمه

1

ابوالقاسم دوستی دیلمی

علی آباد

علی آباد – روستای ریگ چشمه

9112786254-http://www.rigcheshmehtourism.com

11

پیر چنار

3

فاطمه محمودی

آزاد شهر

آزادشهر فارسیان قانچی کوچه کارگر بعد از پل

9119979775-35707468

12

شاریسه

3

فاطمه قزلسفلو

مینودشت

مینودشت روستای کلوکند

9119767020-9111796540-http://ahariseh.com

13

هزار دره

3

تویقلی عطایی

کلاله

کلاله روستای گچی سو پایین

9119775270

14

تنگه چهل چای

3

محمد طوسی

مینودشت

مینودشت روستای ده چناشک

9119798984

15

رضا پارسیان

3

رضا محمودی پارسیان

آزاد شهر

آزادشهر روستای فارسیان

9117021329

16

دادا و دده

2

حمید د نکو

علی آباد

علی آباد کتول فاضل آباد روستای چلی سفلی

9119643901

17

خیرالله خان

3

محمود دهقان

گرگان 

گرگان روستای شاهکوه سفلی جنب مسجد

9117716400

18

سرخدار

3

علیرضا کوهساری

علی آباد

علی اباد کتول روستای سیاه رودبار

9119670935

19

کوه کمر

3

عباسعلی ممشلی

مینودشت 

مینودشت روستای کوه کمر خ شکوفه کوچه 6 متری

9114102643

20

چوپان عطا خالدنبی

3

عبدالحلیم عمرعطا

کلاله

کلاله روستای گچی سو پایین

9118668191

21

حافظ

2

عاطفه سعدی

کلاله

کلاله روستای زاو بالا

9117022637

22

سرای مرتضی

2

علی اکبر لشکر بلوکی

بندرگز 

بندر گز نوکنده روستای لیوان شرقی جنب مسجد جامع 

9111710361

23

آوش

3

نیلوفر بهی

بندرگز 

بندر گز روستای وطنا کوچه اول بعد از مسجد

9378160677-9339434125

24

بهار نارنج

3

نرگس جعفری

بندرگز

بندر گز روستای گزشرقی روبروی بهداشت

9111709441

25

پنو

3

زینب عرب

گالیکش

گالیکش روستای پنو

9119783739-9111764728

26

مهرستان

3

صدیقه ارباب

ازاد شهر

ازادشهر روستای خوش ییلاق بعد از مدرسه

9193344196

27

ترکمن یاشار

3

آی لر ملی

کلاله 

کلاله روستای قودنه کوچه طریقت

9119975778

28

خانه دوست هیرکانیا

3

سیدزمان آل حسینی

گرگان 

گرگان روستای زیارت قبل از کوچه بزمو ن

9112770899

29

مرال

3

حسن خسروی نوده

علی آباد

علی آباد کتول روستای غریب اباد

9123733995-9111788459

30

زرتشت

3

رسول مصطفی لو

مینودشت

مینودشت روستای ده چناشک

9106233996-9112729038

31

بهشت پاقلعه

2

مریم صادقلو

رامیان

رامیان روستای پاقلعه

9113741170

32

آلینه

2

صدیقه فرامرزی

گالیکش

گالیکش روستای قلی تپه

9367721743

33

زیارت

3

مهدی عسکری 

گرگان

گرگان روستای زیارت

9114230043

34

یمگو

3

قربان محمد شاه نظری

گمیشان

گمیشان روستای قلعه جیق کوچک

9112783876

35

کلبه یاران

3

یحیی بارچیان

آزاد شهر

آزدادشهر روستای کوهمیان

9118708308

36

وردیمه

3

خدیجه گرزین

گرگان

گرگان شاهکوه علیا جنب حمام عمومی

9117519546

37

پاچنار

3

رقیه ملکان

گالیکش

گالیکش روستای پنو

9118720794

38

شوکا

3

محمدرضا قلی پور

علی آباد

علی آباد روستای افراتخته

9111719544-09125545102

39

ماران

3

علی ابراهیمی

مینودشت

مینودشت روستای قلعه قافه بالا

9113765891

40

البرز زیارت

3

سیدمهدی خادمی

گرگان

گرگان روستای زیارت روبروی بانک تجارت

9118686429

41

ایل تام

3

آی سونه امان

کلاله

کلاله روستای قره جه

09117285510خانم

42

سنگسری

3

گل محمد اکبری

بندرگز

بندرگز گز شرقی شقایق ششم کوی متکی

9395449519

43

اسحاق و مرضیه

2

اسحاق حمایتی

گمیشان 

گمیشان خ امام 17قائم 4 اولین کوچه سمت چپ

9398146838

44

آلتین خواجه نفس

3

عبدالسلیم علاقی

گمیشان 

گمیشان روستای خواجه نفس خیابان شهید عظیم گل

9119730872

45

سواحل کاسپین چارقلی

3

یوسف کر

گمیشان 

گمیشان روستای چارقلی خیابان ابوبکر صدیق کوچه گلها

9117947018

46

جمال

3

عباسعلی جمال لیوانی

بندرگز

بندر گز روستای لیوان شرقی جمال محله

9126497385

47

مرزبن

3

میلاد بذرافشان

ازاد شهر

ازادشهر روستای مرزبن

9119774369

48

اوغوزخان

3

نورمحمد جاهد

گنبد

گنبد رستای ساری بخش

9030720099

49

تیلاق

3

آمنه شمرادی

مینودشت

مینودشت روستای قلعه قافه بالا

9909662781

50

شکوفه های انار

3

محمدیازرلو

رامیان

رامیان روستای سیدکلاته

9126011342

51

خانه ابریشم

2

احسان گلشن محمدی

رامیان 

رامیان بالاتر از میدان امام علی 44 داخل کوچه

9125478244

52

سعیدی نژاد

2

عبدالسلیم ضیایی

گمیشان

گمیشان خ مختومقلی فراغی جنب مسجد

9119576710

53

خزر

2

بی بی خلیفه علاقی

گمیشان

گمیشان خ قدس

9119701008

54

پونه آرام

3

علی اکبر مسعودی

علی آباد

علی اباد کتول روستای سیاه رودبار

9111706380

55

آبشاران لوه

3

حلیمه سیجانی

گالیکش

گالیکش روستای لوه خیابان امام خمینی

(محسنی)09114237859

56

باران

3

خدیجه غلامی

آزاد شهر

آزادشهر روستای خوش ییلاق

9114213485

57

ننه بی بی

3

معصومه ملکان

گالیکش

گالیکش روستای کرنگ کفتر

9113690296

58

ترکمن اولکام

3

آی لرپژمان

کلاله

کلاله،روستای تمرقره  قوزی،خیابان فراغی،خیابان شهید قره قوزی

9112742376

59

افرا

3

محمد دامن کشان

گالیکش

گالیکش روستای پنو

9112727155

60

تارا

3

غلامحسین فرامرزی

مینودشت

مینودشت، روستای پلنگر

9112727155

61

خانه سبز

3

فاطمه تجری

گرگان

گرگان روستای جعفرآباد

9119470683

62

گاوکشان

3

رقیه دهقان

گرگان

گرگان روستای شاهکوه سفلی

9921938177

63

بام ساسنگ کهن

3

محمد مصطفی لو

مینودشت

مینودشت روستای ساسنگ

9116355523

64

آبشاران شیر اباد

3

صدیقه سمیعی

رامیان

رامیان شیرآباد نبش کوچه سادات

9111753441

65

قوشه چشمه

3

محمد صوفی زاده

گالیکش

گالیکش روستای قوشه چشمه

9114822836

66

سید

3

حمیدرضا ملکان

گالیکش

گالیکش روستای فرنگ

09119743653-09119744132

67

سواحل توماچلر

3

عبدالباسط توماچ

گمیشان

گمیشان-روستای توماچلر

9113705891

68

تالاب خزر

3

ایوب صیادچی

گمیشان

گمیشان- بافت قدیم گمش تپه خیاباد پاسداران

9119701071

69

عموحیدر

3

زینب پیاده کوهسار

گالیکش

گالیکش- روستای پادلدل

9117515953

70

بابابزرگ

3

اکبر پیاده کوهسار

گالیکش

گالیکش- روستای پادلدل

9118783310-9119614512

71

بیلی داغ

3

حسن صوفی زاده

گالیکش

گالیکش روستای قوشه چشمه

9118727868

72

یاشیل گلیداغ

3

عالیه قاری

مراوه

مراوه تپه روستای گلیداغ روبروی پست بانک

9119784852

73

کبودوال

3

علی علمشاهی

علی آباد

علی آباد روستای کردآباد نبش ولیعصر 8

9119697882

74

تورنگ

3

اسدالله طوسی

مینودشت

مینودشت روستای ده چناشک روبروی مسجد جامع

9112727922

75

ترکمن ایل

3

عقیله امانی

کلاله

کلاله روستای تمره قره قوزی خیابان اتحاد4

9119794690

76

آرتق آق قمیش

3

عایشه افشین

گالیکش

گالیکش روستای آق قمیش

9119789587

77

علی میرزا

3

مریم رضایی

گرگان

گرگان روستای چهار باغ

9906557912

78

حسین کرد

3

علی ممشلی

مینودشت

مینودشت روستای ده حسین کرد

9112740053

79

خاطره

3

طیبه مصطفی لو

مینودشت

مینودشت روستای ده چناشک

9115401705

80

دره پنج شیر

3

قربان محمد کوچک نژاد

کلاله

کلاله- روستای گچی سو بالا

9116462695

81

حاج حسن

3

حکیمه قزل سفلو

مینودشت

مینودشت- روستای چمانی وسط

9113743074

82

پانیا

3

سپیده یاسی

رامیان

رامیان- روستای سید کلاته

9111775836

83

مانلی

3

رمضانعلی مهاجری

گرگان

گرگان روستای اصفهانکلاته

9126162370

84

سروچمان الستان

3

سهیلاصالح آلوستانی

علی آباد

علی آباد روستای الستان

9113759099

85

قزل گل

3

حاجی بیکه میرزایی

گمیشان 

گمیشان گمیش تپه خ شهید مرگنی کوچه مرگنی یک

9111784626

86

خانه باغ نگین گلستان

3

قربان پور امن کیوج

گرگان

گرگان روستای یالو

9120844151

87

هیرادگشت

3

گلی فندرسکی

کردکوی

کردکوی روستای جهان نما

9119702027

88

بهشت جاودان

3

جواد رنجبر

علی آباد

علی آباد کتول روستای شیرین آباد

9112686454

89

ناژو

3

حلیمه ممشلو

گالیکش

گالیکش- روستای کرنگ کفتیر

9101703213

90

چشمه سعدی

3

محمدرضا زرافشان

گرگان

گرگان روستای ،والش اباد

9111776015

91

کیاندوخت

3

ثریا عزیزی کتیگردی

گالیکش

گالیکش روستای کیارام

09113364868آقای ابراهیمی

92

آق اوی

3

لیلا صالحی نیا

کلاله

کلاله روستای دهنه

9115401985

93

اصغربابا

3

علی اصغر حسام

گرگان 

گرگان شاهکوه سفلی کوچه شهید نوروز حسام

9113802025

94

گلستانه جهان نما

3

سیده ربابه کریمی یانه سری

کردکوی

کردکوی، روستای جهان نما

9111757074

95

چشمه زاو

3

محمدرضا سیدی

کلاله

کلاله روستای زاو پایین

9117272945

96

ده پدر بزرگ

3

عصمت هاشمی تبار

کلاله

کلاله روستای یاساقلق

9117553143

97

نارسیس

3

مهدی سمیعی فر

مینودشت

مینودشت روستای ساسنگ

9119986062

98

حاج علی گزی

3

محمدرضا دودانگی

بندرگز

بندر گز روستای گزشرقی قبل از روستا

9119711468

99

بارانک

3

رمضانعلی هدایتی

علی آباد

علی آباد کتول روستای میان رستاق

9118681909

100

باجی رباب

3

محدثه محسنی

گالیکش

گالیکش روستای لوه

9118688626

101

اولکام سوار

3

یعقوب پورمرادی

کلاله

کلاله روستای سوار بالا

9114839405

102

آرنا

3

مهران اصفهانیانی

گمیشان

گمیشان

9906526601

103

ترکمن آت

3

محمود نفس پور

کلاله

کلاله  ابتدای روستای صوفیان

9112764123

104

عمارت ارباب شا ده

3

محسن دهملایی

کردکوی

کردکوی روستای اسلام آباد

9121712222

105

توراندخت

3

فاطمه ملاح

بندرگز 

بندر گز نوکنده خ حافظ محله مازنی خیل ک حافظ 6

9112774636

106

کلبه شیبک

3

فخرالدین شیبک

کلاله

کلاله روستای شهید بهشتی

9114822574

107

ماه بانو فارسیان

3

فاطمه خسروی

گالیکش  

گالیکش روستای فارسیان خ مصطفی خمینی پایین تر از حمام قدیمی

9117039403

108

اسمعیل نسیم

3

یوسف امامی

کردکوی 

کردکوی روستای سرکلاته خرابسهر جنب امام زاده معصوم

9111756631

109

روجا

3

زهره ابراهیمی

بندرگز

بندر گز خ امیر لطیفی نبش شاهد 2

9119753009

110

بانو مسافر

3

مریم مسافر

بندرگز

بندر گز روستای باغو کناره

9117310784-09119964156

111

رحیلا

3

لیلا جوزی

گالیکش

کالیکش روستای سرچشمه خیابان مخابرات پ17

9111722363

112

یونا

3

هاجر شیخی

گالیکش

گالیکش روستای یورت زینل

9111797208

113

 عمارت شبهای جعفراباد

3

فاطمه دیلم جعفراباد

گرگان

گرگان روستای جعفراباد بین عدالت 1و3

9101714501

114

باران کوه

3

حدیثه امیرخانی

گرگان

گرگان روستای زنگیان

9116442286

115

گمش تپه

3

عبداله ناصری نژاد

گمیشان

گمیشان خیابان نبوی 11

09111702837اسدی

116

طبیعت قلعه میران

3

محمد نورانی افشار

رامیان

روستای پاقلعه

9113726470

117

کشتار

3

راویه مصطفی لو

مینودشت

روستای ده چناشک

نوری09117301627

118

مروارید

3

فاطمه کابوسی

گرگان

روستای شاهکوه سفلی

9111779722

119

آق سو

3

خدیجه نوری

کلاله

روستای صالح آباد

9119673173

120

ننه شازده

3

علی خسروی

گالیکش

روستای فارسیان فرنگ

9111797288

121

دختر قلعه

3

مولود امامی

کردکوی

سرکلاته خرابشهر

9118703567

122

بی بی کوکب(سنتی)

3

حدیثه میرزایی

گرگان

سرخواجه 8

9019691614

123

آخران

3

افسانه مازندرانی

علی آباد

روستای الستان

9111759787

124

سرای دوستان الستان

3

معصومه خوش فر

علی اباد

روستای الستان

9914295250