کتاب مسابقه تسلیحاتی در روزگار باستان بزرگترین دژهای دفاعی دوره باستان و شبکه های نظامی ساسانیان شمال ایران، جایزه بین المللی کتاب جمهوری اسلامی ایران را در سی و یکیمن دوره این رقابت ملی و بین المللی دریافت کرد.

درخشش کاوشگران دیوار گرگان

جایزه جهانی سی ویکمین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران به دیوار گرگان رسید. کتاب مسابقه تسلیحاتی در روزگار باستان بزرگترین دژهای دفاعی دوره باستان و شبکه های نظامی ساسانیان شمال ایران، جایزه بین المللی کتاب جمهوری اسلامی ایران را در سی و یکیمن دوره این رقابت ملی و بین المللی دریافت کرد.

کتاب مسابقه تسلیحاتی در روزگار باستان بزرگترین دژهای دفاعی دوره باستان و شبکههای نظامی ساسانیان شمال ایران نوشته ابرهارد سوئر جبرئیل نوکنده و حمید عمرانی رکاوندی در مراسم سی و یکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی به عنوان کتاب برگزیده معرفی شد. این کتاب نتایج مرحله دوم پژوهشهای مشترک پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در دیوار بزرگ گرگان طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در چارچوب پروژه ایران و همسایگان آن ارائه میکند و در واقع جدیدترین نتایج پژوهشهای میدانی باستان شناسی در دیوار بزرگ گرگان و برخی از بزرگترین استحکامات جهان باستان تمرکز دارد این پژوهش اطلاعات جدیدی درباره جغرافیای سیاسی باستان ارایه کرده .است کتاب به زبان انگلیسی با چکیده ۲۷ صفحه ای فارسی در دو جلد در ۹۲۸ صفحه در سری تک نگارههای پژوهشهای باستان شناسی موسسه ایران شناسی بریتانیا توسط انتشارات او کسبو در تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کتاب قابلیتهای نظامی یکی از حکومتهای بزرگ جهان باستان یعنی ساسانیان را نشان میدهد استحکامات ساسانی از نظر ابعاد و پیچیدگی بسیار برتر از استحکامات اواخر روم باستان بود این مسئله پایداری و شکوفایی ساسانیان را به رغم مقابله با قدرتهای بزرگ در شمال و غرب قلمرو خود نشان میدهد در کتاب ساسانیان در چارچوب مسابقه تسليحاتي نظامي باستان بین ابر قدرتهاي رقيب بررسي شده است. موفقیت این کتاب در کسب جایزه جهانی جمهوری اسلامی ایران جهانیان را متوجه این اثر معماری منحصر بفردی خواهد کرد که نشانی دیگر از نبوغ خلاقیت و توان مهندسی ایرانیان باستان است این افتخار بزرگ همچنین هم افزایی ارزشمند علمی پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی پایگاه میراث فرهنگی دیوار گرگان و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند را بیش از گذشته مستحکم ساخته و تضمینی شایان در ادامه موفقیتهای این پروژه جهانی خواهد بود.