موضوع؛ نقش اقلیم در ساخت دیوار بزرگ گرگان. دوشنبه از ساعت 10 الی 12، سالن جلسات پایگاه دیوار بزرگ گرگان.

 

 نشست تخصصی به مناسبت 29 فروردین؛ روز جهانی بناها و محوطه ها با حضور معاونت محترم میراث و جمعی از کارشناسان و همکاران در محل سالن جلسات پایگاه دیوار بزرگ گرگان و بصورت برخط در فضای مجازی برگزار گردید.